Zastosowanie zaworów hydraulicznych

Z mechanizmami wykorzystującymi układy hydrauliczne mamy do czynienia na co dzień, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Układ hydrauliczny stanowi zespół elementów, w którym każda część ma ogromne znaczenie dla całości prawidłowej pracy danego urządzenia i pełni bardzo ważną funkcję.

Rola zaworów hydraulicznych

zawory hydrauliczneSkomplikowane systemy hydrauliczne wykorzystywane są nie tylko przez wyspecjalizowane maszyny wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, ale także w urządzeniach, z którymi mamy kontakt niemal każdego dnia. Dlatego warto zdawać sobie sprawę, że do sprawna praca całego układu hydraulicznego zależy od każdego wchodzącego w jego skład elementu. Oprócz przewodów, tłoków czy złączek bardzo ważną funkcję pełnią zawory hydrauliczne, których zadaniem jest zmiana stopnia otwarcia drogi dla przepływającej cieczy. Wyróżniamy kilka rodzajów zaworów. Jednym z nich są zawory ciśnieniowe, których zadanie polega na wykorzystanie własności cieczy sprężonej do odpowiedniego ciśnienia. Ten rodzaj często pełni również rolę wentylu bezpieczeństwa w urządzeniach, zmieniając zbyt wysokie ciśnienie, które mogłoby zagrażać prawidłowej pracy urządzenia, poprzez wypuszczenie odpowiedniej ilości cieczy lub gazu. Możemy spotkać również zawory kierunkowe oraz sterujące, których zadaniem jest zabezpieczenie układu przed cofnięciem się materiału lub przepływem w niewłaściwym kierunku, co mogłoby doprowadzić do awarii całego urządzenia.

Układy hydrauliczne do prawidłowej pracy wykorzystują różnego rodzaju ciecze. Do ich doprowadzenia niezbędne są przewody, do uzyskania odpowiedniego ciśnienia konieczne są tłoki, a do zabezpieczenia pracy całości wykorzystuje się zawory, które stanowią pewnego rodzaju zabezpieczenia dla pracy całości mechanizmu.

Badania RTG w Warszawie<< >>Regeneracja turbin w samochodach