Pozwolenie na budowę silosu

Silosy są obiektami, które są wolno stojące. Są to konstrukcje, które stawia się na mocnym podłożu. Jest to odrębny obiekt. Dlatego właśnie należy na niego otrzymać pozwolenie na budowę. Wszystko to zgodnie z prawem budowlanym. Silosy paszowe i ich budowa jest obostrzona takimi przepisami. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w wydziale budownictwa w Starostwie Powiatowym.

Silosy paszowe – gdzie korzystamy?

Do wniosku należy także dołączyć inne dokumenty. Przede wszystkim do wniosku należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Trzeba zatem wcześniej postarać się o projekt budowlany. Do projektu powinny zostać dołączone opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia. Oczywiście konieczne są także inne dokumenty, które są wymagane innymi przepisami. Niezbędne będzie zaświadczenie, które potwierdza wpis projektanta na listę członków izby samorządu zawodowego. Musi to być wpis aktualny na dzień opracowania projektu.silosy paszowe Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane. Dodatkowo do wpisu należy dołączyć oświadczenie o tym, że posiadamy prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Oczywiście konieczne jest także uzyskanie wcześniej decyzji o warunkach zabudowy i później dołączyć do wniosku. Konieczne jest to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie w przypadku każdego obiektu gospodarczego, który jest związany z produkcją rolną, konieczne będzie pozwolenie na budowę. Nie będą go wymagały parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych. Nie potrzebują pozwolenia także płyty, które służą do składowania obornika, a także pojemniki na gnojówkę, które nie mają większej pojemności niż 25 metrów sześciennych. Również silosy naziemne, które nie są wyższe niż 4,5 metra wysokości. Pozwolenia na budowę rolnik nie będzie musiał także mieć w przypadku kiedy będzie chciał postawić suszarnię kontenerową, która na powierzchnię nie większą niż 20 metrów kwadratowych. Jednak oczywiście trzeba będzie zgłosić budowę takich obiektów, ale nie trzeba pozwolenia na budowę.

Usługi dla każdego<< >>Oświetlenie w łazience