Pobieranie nasienia buhaja i jego ocena mikroskopowa

Krzyżowanie towarowe bydła stało się ostatnio bardzo popularne. Wynika to z faktu, że hodowcy zwierząt gospodarskich chcą osiągać jak najlepsze wyniki. Dotyczy to zarówno krów mlecznych jak i bydła mięsnego. Znaczenie ma już sam dobór nasienia wykorzystywanego w inseminacji bydła.

Badanie nasienia po pobraniu i jego przechowywanie

nasienie od mocnego buhajaWiadomo, że poprzez nasienie można przenosić na potomstwo pożądane cechy użytkowe. W przypadków krów mlecznych będzie to oczywiście mleczność, a w przypadku bydła mięsnego – mięsność. Istnieją banki nasienia, które mają swoje katalogi. Z katalogu można zamawiać nasienie buhaja o określonych cechach użytkowych. Jeśli dojdzie do zapłodnienia po inseminacji takim nasieniem, większość cech zostanie przeniesionych na potomstwo. Na pewno cenne jest nasienie od mocnego buhaja, które musi zostać pobrane w prawidłowy sposób. Do pobierania nasienia buhaja wykorzystuje się fantomy. Buhaj skacze na fantom i wykonuje pchnięcie ejakulacyjne. Najczęściej jest to tylko jedno pchnięcie, w czasie którego dochodzi do wytrysku nasienia. Nasienie zbierane jest do sztucznej pochwy zakładanej na prącie buhaja. W sztucznej pochwie nie może znajdować się woda, bo ta doprowadza do obumarcia plemników – takie nasienie będzie po prostu bezużyteczne. Po pobraniu nasienia należy przeprowadzić jego badanie. Najpierw ogląda się w probówce nasienie i ocenia jego barwę, konsystencję i inne cechy. Dopiero późnej wykonuje się preparat mikroskopowy, w którym dokładnej ocenie podlegają plemniki.

Jeśli plemniki są ruchliwe, morfologicznie prawidłowe, nie mają żadnych wad genetycznych, to takie nasienie nadaje się do inseminacji. Tworzy się wtedy specjalne słomki, w których znajduje się nasienie. Jest ono przechowywane w ciekłym azocie, aż do momentu sztucznej inseminacji wykonywanej w gospodarstwie.

Stosowanie masła shea po kąpieli<< >>Jak wyglądają nasze świąteczne stoły