Krystalografia i spektrometr podczerwieni

Krystalografia jest dziedziną nauki zajmującą się opisywaniem, klasyfikowaniem i badaniem substancji o strukturze uporządkowanej, takich jak kryształy i krystality oraz substancji i strukturze częściowo uporządkowanej.

Spektrometr podczerwieni i inne używane przy analizach

spektrometr podczerwieni

Do badania struktur substancji w krystalografii używa się metod analitycznych, a jedną z ważniejszych z nich jest rentgenografia strukturalna, zwana także dyfraktometrią rentgenowską. Dyfraktometria rentgenowska służy między innymi do badań układów krystalicznych, parametrów komórek elementarnych oraz pozycji atomów w komórkach elementarnych. Jedną z dziedzin dyfraktometrii rentgenowskiej jest analiza fazowa, która umożliwia między innymi identyfikację faz krystalicznych, skład fazowy próbek oraz wielkość krystalitów. Dyfraktometria rentgenowska dzieli się na metodę szerokokątową – waxs oraz wąskokątową – saxs. Metody te wykorzystują zjawisko dyfrakcji promieni rentgenowskich, które oddziałują z chmurą elektronową kryształu, który badamy. Promienie rentgenowskie, gdy znajdują się w chmurze elektronowej zmieniają kierunek rozchodzenia się, ponieważ natrafiają na elektrony. Dyfraktometr posiada detektor, który rejestruje odbite promienie, na podstawie czego tworzony jest rentgenogram. Jeśli chodzi o promieniowanie, spektrometr podczerwieni wykorzystuje promieniowanie podczerwone. Kolejną metodą badania kryształów jest spektroskopia Ramana, która polega na pomiarze rozproszenia fotonów przez substancję. Spektrometr ramana to sprzęt laboratoryjny, który służy do przeprowadzania pomiarów widm ramana. Spektrometr alfa służy do analizowania widm alfa w technikach radiometrycznych.

Musimy pamiętać o tym, że każda metoda ma inne zastosowanie, a z całą pewnością daje nam również inna dokładność. Przed wyborem badanie odpowiedniego dla nas powinniśmy sprecyzować charakter badania i oczekiwania względem niego. 

Dobra rada od okulisty - lampy cleoni<< >>Mój mały biznes - wideofilmowanie