Jakie jest zapotrzebowanie koni na energię?

Bardzo trudne jest ustalenie dla koni zapotrzebowania na energię. Zapotrzebowanie to jest zależne od masy, oraz intensywności i czasu pracy konia. Najczęstszymi źródłami energii jaką koń wykorzystuje to: skrobia, tłuszcze, włókno, oraz w ograniczonym zakresie białko.

Zasady prawidłowego żywienia koni

dodatki paszowe dla koniUkład pokarmowy koni jest bardzo wymagający i wymusza stosowanie pewnych zasad: regularne odstępy żywieniowe, odpowiednie dawki suchej masy, brak zanieczyszczeń (np. piasek, ziemia), nie podawanie pasz szybko fermentujących, stopniowe zmiany składu dawki pokarmowej, oraz odpowiednio zastosowane dodatki paszowe dla koni. Należy również pamiętać o nie podawaniu koniom pasz rozdrobnionych. Struktura paszy powinna zachęcać konia do dokładnego jej rozgryzania, co spowoduje odpowiednie nasączanie paszy śliną i w efekcie prawidłowa jej obróbka. Jak wspomniałem wyżej, ustalenie zapotrzebowania na energię jest bardzo trudne. Najczęściej jednak do jego ustalenia przyjmuje się wzrost tego zapotrzebowania, w stosunku do potrzeb bytowych: przy pracy lekkiej o 30%, przy pracy średniej o 30% do 55%, a przy pracy ciężkiej ponad 55%. Bardzo istotne jest również odpowiednie ustalenie proporcji na suchą masę, która powinna wynosić około 3-4% masy ciała. Jedynie u koni pracujących w szybkim tempie, nie powinno to przekraczać 3% ze względu na niewielką pojemność ich układu pokarmowego. W związku z tą małą pojemnością żołądka, niebezpieczne jest również podawanie koniom pasz pęczniejących i szybko fermentujących.

Zaleca się, aby konie były karmione trzy razy dziennie, w regularnych odstępach czasu z uwzględnieniem około 10 godzinnej przerwy nocnej. Dawka podstawowa paszy, powinna być podawana w równomiernych porcjach, natomiast połowa dawki dziennej siana, powinna być podana na wieczór.

Ocynkowane i wytrzymałe pomosty z krat<< >>Najlepsze deski na taras