Bezpieczne użycie gaśnic płynowych

W każdym gospodarstwie domowym czy budynku użytku publicznego należy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, by w przypadku nieprzewidzianych sytuacji móc szybko zareagować i w ten sposób uchronić zdrowie swoje i osób w naszym otoczeniu. Należy jednak umieć dobrze posługiwać się gaśnicami i wiedzieć, w jakich sytuacjach możemy ich używać.

Odpowiednia gaśnica gwarantem naszego bezpieczeństwa

gaśnice płynoweMamy wiele rodzajów gaśnic, od piaskowych, przez śniegowe, aż po te, które powszechnie nazywa się płynowymi. Te ostatnie są zdecydowanie najpopularniejszymi, za pomocą sprężonego powietrza uwalniają specjalną pianę gaśniczą, której głównym składnikiem jest woda. Popularność jest tu podyktowana przez to, że gaśnice płynowe mają szerokie zastosowanie, możemy je wykorzystywać do gaszenia pożarów ciał stałych i łatwopalnych cieczy. Są również bardziej ekologiczne, piana jest z kolei łatwiejsza do uprzątnięcia niż inne materiały gaśnicze. Powinniśmy jednak uważać, ponieważ nie we wszystkich przypadkach jest możliwe użycie takiego rozwiązania. Woda przewodzi bowiem prąd, z tego więc względu nie powinniśmy jej w żadnym razie używać w momencie, w którym piana może wejść w kontakt z instalacją elektryczną. Może skończyć się to dla nas poważnym porażeniem i uszczerbkiem na zdrowiu – ogień powstały przez niewłaściwe działanie urządzeń elektrycznych lub samej instalacji powinniśmy zwalczać gaśnicą proszkową.

Żeby jak najskuteczniej radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach powinniśmy przyswoić sobie jak najwięcej istotnych informacji. Pozwoli to nam o wiele szybciej reagować, a przy tym uchroni przed ewentualnymi błędami, które moglibyśmy popełnić podczas prób ugaszenia pożaru. W ten sposób pomagamy również odpowiednim służbom w dobrym wykonywaniu swojej pracy.

Polecany lekarz trycholog<< >>Dobra przyczepka rowerowa