Adwokat a podział majątku

Wiele osób błędnie myśli, że do podziału majątku może dojść tylko po rozwodzie. Uważają, że tylko koniec związku to umożliwia. Nie jest to prawdą. Podział majątku można dokonać na każdym etapie małżeństwa. Popularną metodą podziału jest spisanie intercyzy przed ślubem.

Adwokat w podziale majątkowym może się okazać niezastąpiony

prawnikWynika z niej kto i ile dostanie z majątku wspólnego w przypadku rozwodu. Jeśli radca prawny dobrze ją napisał ułatwia to sprawę, bo nie trzeba przechodzić przez całą procedurę podziału po rozwodzie. Intercyzy bywają kwestionowane, ale adwokat ma problemy by wygrać taką sprawę. Najczęściej wątpliwości pojawiają się przy niejasnych zapisach np. ten kto zdradził małżonka dostaje tylko jedną trzecią, co jednak kiedy oboje zdradzali się wzajemnie? Kancelaria ma tu kłopot. Rozwody Szczecin automatycznie powodują podział majątku. Zasadniczo oboje powinni dostać po połowie, chyba, że będzie się udowadniać, że rozwód nastąpił z winy jednego z małżonków i to on jest odpowiedzialny za rozwód lub zaniedbywał rodzinę np. trwonił pieniądze. Lepsze jest zawsze polubowne załatwienie sprawy. Podział majątku przy aprobacie obu stron kosztuje trzysta złotych, a bez zgody cały tysiąc. Pierwsza opcja jest bardziej korzystna, tańsza i trwa szybciej, niż ta druga. Są to stawki rozpatrywania sprawy przez sąd. Notariusz bierze od stu złotych do kilku tysięcy w zależności od wielkości majątku, więc w przypadku posiadania znacznych środków lepiej jest wystąpić na drogę sądową, bo będzie tańsza. Rozdział posiadanych rzeczy może także odbyć się podczas trwania małżeństwa np. gdy jeden z małżonków ma firmę.

W przypadku trudności finansowych wierzyciele mogą zająć majątek wspólny, a przy rozdziale tylko część właściciela firmy. Jest to dobre zabezpieczenie finansowe dla małżonków, dzięki któremu nie muszą się bać utraty wszystkich oszczędności.

Oświetlenie do salonu<< >>Dostosuj krzesła do profilu twojej firmy